Zabava

MATEMATIČARI

Nađite rješenja i složite izreku!

Kada riješite sljedećih 7 matematičkih zadataka i usporedite ih s legendom, dobit ćete jednu latinsku izreku koja zasigurno karakterizira naš portal!

Piše: Republika.eu

Neka su slova abecede redom brojevi 1,2,3,...,30 takva da slovu A odgovara broj 1, slovu B odgovara broj 2 i tako redom do Ž=30. Ako vam je rješenje zadatka 11, onda je vaše  odgovarajuće slovo u izreci G. Kada riješite svih 6 zadataka i ubacite ih u prazna polja, znat ćete o kojoj se latinskoj izreci radi!
Idite redom i neodustajte, nije teško! :)

IZREKA

_ _ _ _ _ _ _ _ _

1.zadatak, rješenje=peto slovo

Poznato je da čovjek može imati maksimalno 300 000 vlasi na glavi, a u nekoj državi ima 8,2 milijuna stanovnika. Koliko ljudi u RH sigurno ima isti broj vlasi na glavi?

2.zadatak, rješenje=drugo, četvrto, osmo slovo

Koja je treća decimala broja pi?

3.zadatak, rješenje=treće slovo

Majica je koštala 120kn, ali je snižena za 15%. Za koliko je kuna snižena cijena majice?

4.zadatak, rješenje=prvo slovo

Riješiti jednadžbu: (x-4):3=2

5.zadatak, rješenje=deveto slovo

Kolika je vrijednost izraza 4*a2 + 7*a*b - b3 - (a+b) ako je a=2, b=3?

6.zadatak, rješenje=šesto slovo

Rješenje je brojnik najvećeg broja: 21/6, 13/4, 1, 2/5, 18/7

7.zadatak, rješenje=sedmo slovo

Korijen iz 256 je?