Svijet

IZBOR PAPE

Kardinali okupljeni na molitvu u Bazilici sv. Petra

Prigodom održavanja Generalnih kongregacija zbora kardinala, molitveno slavlje za Crkvu održano je, na Oltaru Katedre, u Bazilici sv. Petra. Na molitvi, otvorenoj za laike, sudjelovali su kardinali koji ovih dana sudjeluju na Generalnim kongregacijama koje prethode Konklavama.

Molitva Večernje   FOTO: L’Osservatore Romano
Piše: Republika.eu/RV

Molitvom Večernje predsjedao je kardinal Angelo Comastri, nadsvećenik vatikanske Bazilike.

Vjetar i jaka kiša nisu zaustavili brojne vjernike koji su se u molitvu za Crkvu željeli pridružiti kardinalima. U Bazilici sv. Petra kardinali su moliti Svetu Krunicu i to slavna otajstva na latinskom i talijanskom jeziku. Potom, izlaganje Presvetog Sakramenta, nakon čega je slijedilo kratko klanjanje tijekom kojega su kardinali klečali. Potom molitva Večernje, te blagoslov s Presvetim koji je podijelio kardinal Angelo Comastri. U Bazilici sv. Petra vladala je velika sabranost, a potreba zazvati Gospodina u ovom vremenu od bitne važnosti za život Crkve naglašena je prisutnošću vjernika, redovnika, redovnica i laika, mladih i starih.