Vukovarsko-srijemska

NOVA KANALIZACIJA

Potpisano pismo namjere o suradnji na provedbi „PROJEKTA VUKOVAR"

Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, načelnik Općine Bogdanovci Marijan Gelo, načelnik Općine Borovo Rado Bosić i načelnik Općine Trpinja Miroslav Palić potpisali su danas u Vukovaru pismo namjere ovih jedinica lokalne samouprave o suradnji na provedbi „PROJEKTA VUKOVAR" – projekta unapređenja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Piše: www.vukovar.hr

Nositelj projekta koji će biti financiran sredstvima Europske unije u vrijednosti 48,2 milijuna eura, odnosno 362 milijuna kuna, gradska je tvrtka Vodovod grada Vukovara d.o.o.

"Riječ je o jednom od sedam prvih projekata na području cijele Hrvatske koji će biti financiran sredstvima EU. Pripreme za realizaciju projekta trajale su dvije godine kada su riješeni i svi imovinsko pravni odnosi. U ovom trenutku spremni smo za početak realizacije, a cilj potpisivanja pisma namjere je zajedničkom voljom i interesima potvrditi da „Projekt Vukovar" namjeravamo zajednički provoditi jednako kvalitetno kao što smo ga i pripremali. Treba reći kako će okviru projekta biti izgrađeno 67 kilometara nove kanalizacije dok će još 20-ak kilometara biti sanirano. Projekt bi morao biti završen do 2017. godine i nakon toga ćemo zasigurno dodatno podignuti kvalitetu života stanovnika na područjima Grada Vukovaru i okolnih općina Bogdanovci, Borovo i Trpinja", istaknula je Milica Zebec, direktorica Vodovoda Grada Vukovara koji je i nositelj projekta.

"Radi se o vrlo bitnom projektu za grad Vukovar kao i za Hrvatsku, jer i na ovom primjeru sasvim jasno dokazujemo svoju spremnost za ulazak u Europsku uniju. Realizacijom projekta unapređenja sustava vodoopskrbe i odvodnje obuhvaćeno je preko 100 ulica na području grada Vukovara. Kroz projekt će se urediti i obaloutvrda uz Dunav, izgraditi šetnica od središta grada do Vučedola kao i marina s gotovo tisuću vezova" naglasio je gradonačelnik Željko Sabo.

IZVOR: www.vukovar.hr