Društvo

GRAĐEVINARI O NATURI 2000

Problem je u moratoriju koji će trajati i tri godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva priopćenjem je reagirala povodom predstavljanja značajki europske ekološke mreže Natura 2000 i ekonomskih koristi koje ona donosi Hrvatskoj...

Piše: Media Servis

"Hrvatski građevinari su kroz 'Deklaraciju o neodrživost zakonskih rješenja u prijedlogu Zakona o zaštiti prirode kojima se ograničava održivi razvoj Republike Hrvatske' i naknadne izjave željeli ukazati na izostanak strateškog planiranja uz ovakav prijedlog ekološke mreže i odredbe Zakona o zaštiti prirode. I dalje se pitamo je li prilikom planiranja mreže uopće vođeno računa o strateškim interesima Republike Hrvatske.

Nikada nismo tvrdili da u područjima u sklopu proglašene ekološke mreže neće biti moguća gradnja. Ipak, ponovno upozoravamo na bitnu odredbu iz Zakona o zaštiti prirode a prema kojoj pokretanje postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta nije moguće sve dok Europska komisija na, tzv. biogeografskim seminarima, ne potvrdi naša područja ekološke mreže značajna za očuvanje prirodnih stanišnih tipova i divljih vrsta.

Prema objašnjenju predlagača, predviđeno trajanje procesa pregovora s Europskom komisijom bit će dvije do tri godine nakon pristupanja. Istovremeno, obeshrabruje činjenica da Slovenija ili Češka Republika još uvijek nisu okončale postupak verifikacije svojih ekoloških mreža, devet godina nakon pristupanja Europskoj Uniji, a morale su proći, i prolaze isti postupak koji očekuje i nas.

Budući je u ingerenciji zemalja članica EU da propišu odgovarajuće mjere zaštite prirode, možemo se upitati je li proglašenje ekološke mreže u ovolikom opsegu jedino i najbolje moguće rješenje, ili se pojedina područja, od strateškog interesa za projekte koji će donijeti oporavak i razvoj Republike Hrvatske, mogu izdvojiti iz mreže i istovremeno za njih propisati zaštitne mjere. Na taj način očuvat ćemo prirodu na koju smo tako ponosni, i nećemo si vezati ruke moratorijem koji će stupiti na snagu proglašenjem Zakona", stoji u priopćenju Hrvatske komore inženjera građevinarstva.