EU

EU

Ulaskom u Uniju, osiguranje 100.000 € štednog uloga

Ulaskom Hrvatske u EU, dosadašnja visina osiguranih štednih uloga se podiže sa 400.000 kn na 100.00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju.

Ilustracija   FOTO:Berliner Verlag/Archiv/DPA/PIXSELL
Piše: Republika.eu / business.hr

Ministarstvo financija je otvorilo javnu rapsravu o nacrtu prijedloga izmjena Zakona o osiguranju depozita koja će biti otvorena do 17.svibnja. Novi nacrt se javlja kao potreba usklađivanja s odredbama Direktive 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća iz ožujka 2009. o izmjenama i dopunama Direktive 94/19/EZ o sustavima osiguranja depozita u pogledu razine pokrića i odgode isplate, sukladno kojom su države članice dužne osigurati pokriće za ukupne depozite svakog pojedinačnog deponenta u iznosu od 100.000 eura.

Nakon pristupanja EU, osigurani depozit svakog pojedinačnog deponenta u Hrvatskoj iznosi do 100.000 eura kako je propisano Direktivom.

Prema važećem zakonu koji pokriva tu problematiku, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osigurava depozite vjerovnika (fizičkih osoba, malih poduzetnika i neprofitnih institucija) u kreditnim institucijama do uključivo visine od 400.000 kuna u 100-postotnom iznosu, neovisno o broju njegovih bankovnih računa, visini sredstava po njima, valuti i mjestu gdje se ti bankovni računi vode.

Usklađivanjem s direktivom EU sada se predlaže formulacija da "od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Agencija osigurava depozite vjerovnika u svakoj kreditnoj instituciji do uključivo visine od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan isplate, neovisno o broju njegovih bankovnih računa, visini sredstava po njima, valuti i mjestu gdje se ti bankovni računi vode".

IZVOR: business.hr