EU

ZAGREB

Seminar o novoj EU direktivi o kašnjenju u plaćanju

Zagreb je domaćin informativnog seminara u sklopu europske kampanje za podizanje svijesti o novoj direktivi za rješavanje problema zakašnjelog plaćanja u Europi.

potpredsjednik Europske komisije Antonio Tajani   FOTO:Wiktor Dabkowski
Piše: Media Servis

Sve je više europskih poduzeća pred propašću zbog neplaćenih računa, a kašnjenje u plaćanju doseglo je iznos od čak 340 milijardi eura što je više nego dvostruko od proračuna Europske unije od 147 milijardi eura u 2012. godini.

Zbog nemogućnosti plaćanja zatvoreno je 450 tisuća radnih mjesta, a 57 posto tvrtki u Europi tvrdi da imaju problema s likvidnošću zbog zakašnjelog plaćanja, što je povećanje od 10 posto od prošle godine.

Kako bi zaustavio kulturu kasnog plaćanja u Europi, potpredsjednik Europske komisije Antonio Tajani pokrenuo je u listopadu 2012. u Rimu informativnu kampanju za 27 zemalja članica EU i Hrvatsku radi bržeg uključivanja Direktive o borbi protiv kašnjenja s plaćanjem u komercijalnim transakcijama u nacionalna zakonodavstva.

"Svake godine tisuće malih i srednjih poduzeća bankrotiraju dok čekaju naplatu svojih računa. Zalažemo se za okončanje štetne navike zakašnjelog plaćanja diljem Europe, što je već jako dugo zabrinjavajuće pitanje u poslovnom svijetu i Direktiva se mora početi hitno primjenjivati u nacionalnim zakonodavstvima", kazao je tada Tajani.

Kampanja koju financira Europska komisija naglašava važnost upoznavanja malih i srednjih poduzeća s novim pravima iz Direktive i kako da ostvare ta prava. Na seminaru će biti predstavljena Direktiva 20011/7/EU u postojećem pravnom okviru na lokalnoj i europskoj razini, a gostovat će, između ostalog, Slavko Linić, ministar financija Republike Hrvatske i Paul Vandoren, šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj. Također će se govoriti o transparentnosti i kako tvrtke trebaju postupiti kada se suoče s kašnjenjem u plaćanju u komercijalnim transakcijama.