Politika

MINISTARSTVO FINANCIJA

Kontrola gotovine prilikom ulaska i izlaska s područja zajednice

Ministarstvo financija priopćilo je da će danom pristupanja Europskoj uniji Hrvatska biti u obvezi izravno primjenjivati Uredbu Europske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska s područja Zajednice.

Novac   FOTO:Marko Lukunic/PIXSELL
Piše: Media Servis

Sukladno Uredbi 1889/2005 svi će putnici prilikom ulaska u Europsku uniju, odnosno izlaska iz Europske unije preko područja Hrvatske biti u obvezi carinskoj službi prijaviti gotovinu koju nose sa sobom u iznosu od 10.000,00 EUR-a ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja.

Od 1. sprnja 2013. godine Hrvatska je u obvezi primjenjivati i Obrazac nove zajedničke deklaracije za prijavu gotovine (New Single European Union Cash Declaration) - Cash Declaration Form (CDF), donesen temeljem Uredbe 1889/2005.

CDF je dostupan na internetskim stranicama Europske komisije na 24 službena jezika EU, uključujući i uputu za ispunjavanje. Ujedno na internetskim stranicama Europske komisije CDF je dostupan i na kineskom, arapskom, ruskom, japanskom, turskom, vijetnamskom, hindi i urdu jeziku.

Izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, od 1. srpnja će u Hrvatskoj biti obvezna prijava gotovine u pisanom obliku, a prijavu će biti moguće obaviti na obrascu za prijavu gotovine na hrvatskom i engleskom jeziku.

Obje verzije obrasca dostupne su na web stranici Carinske uprave Republike Hrvatske - Kontrola gotovine ulaskom RH u EU, gdje se obrazac može elektronički ispuniti i ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu ili ga se može ispuniti na samom graničnom uredu.

Na području Hrvatske neće se provoditi kontrola gotovine na granicama s ostalim zemljama članicama.