Društvo

HRVATSKA

Okrugli stol o novim trendovima na području problematike droga

Ured za suzbijanje zlouporabe droga (Ured) u suradnji s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti (EMCDDA) u Ministarstvu unutarnjih poslova u Zagrebu organizira okrugli stol u Zagrebu na kojem će se predstaviti najnoviji trendovi na području problematike droga u Europi i Hrvatskoj.

Droga   FOTO:Hrvoje Jelavic
Piše: Media Servis
U okviru programa okruglog stola predstavit će se Europsko izvješće o drogama 2013., s posebnim osvrtom na rastuću dostupnost novih psihoaktivnih tvari.

Pored navedenog, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja (CFIIV) 'Ivan Vučetić' upoznat će sudionike s karakteristikama novih droga identificiranih u Hrvatskoj, a po prvi puta javnosti će se predstavit i preliminarni rezultati istraživanja 'Dostupnost i cijene ilegalnih droga u RH' te on-line 'Istraživanja novih trendova u konzumiranju supstanci i droga', koja je na inicijativu Ureda proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.