Društvo

STROŽI NADZOR LIJEČNIKA ZBOG 44 MILIJUNA UPUTNICA

OD 1. rujna nove uputnice i kontrola bolničkih liječnika

Od 1. rujna Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvodi nove uputnice i novi model upućivanja pa cijenata na specijalističke preglede, pretrage i bolničko liJečenje, kojim će maksimalno ograničiti prekomjerno štancanje zdravstvenih usluga i propisivanje neracionalih terapija. Uputnice će imati novi način šifriranja.

eUputnica   FOTO:vegasoft.hr
Piše: Republika.eu / Glas Slavonije

Prema novim pravilima koja za cilj imaju ujednačavanje rada svih liječnika, ali i štednju zdravstvenog novca, obiteljski liječnik svog pacijenta prije operacije na pretrage više neće slati u bolnicu  gdje će se operacija provesti,  nego u lokalni dom zdravlja, ili  najbližu županijsku bolnicu.  Uputnica za konzilijarni pregled vrijedit će i za nužnu  dijagnostiku u sklopu pregleda,  a specijalist koji pregleda pacijenta neće smjeti izdavati interne uputnice za daljnju obradu, niti ga naručivati na kontrolni pregled, ili izdavati mišljenje o njegovoj radnoj sposobnosti.

Specijalist će pacijentu moći preporučiti neku  pretragu ili terapiju, a obiteljski će liječnik odlučiti hoće li  preporuku uzeti u obzir. U  slučaju da specijalist preporuči  određeni lijek, obiteljski će liječnik pacijentu  propisati naj jeftiniji lijek istog sastava. Interne će uputnice bolnički liječnik moći izdavati pacijentu  nakon hospitalizacije, i to najviše šest mjeseci, a u godini  nakon otpusta moći će ga naručiti na najviše tri kontrolna  pregleda. Ako pacijent dobije  uputnicu za specijalističku  zdravstvenu zaštitu, s njom će  moći dobiti pregled i cjelovitu  obradu u bolnici, a vrijedit će  mu godinu dana. Istom uputnicom liječnik će hitnog pacijenta slati na hitni bolnički  prijam, gdje se potrebne pre trage moraju obaviti u roku od  sedam dana. Za jednodnevne  kirurške zahvate ili liječenje u  dnevnoj bolnici izdavat će se  uputnica za ambulantni pregled, koja će vrijediti godinu  dana, ali se pacijent s tom  uputnicom mora naručiti u roku od 30 dana.