Društvo

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

U srpnju najviše pale cijene odjeće i obuće

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2013., u odnosu na lipanj 2013., u prosjeku su niže za 0,6%, a u odnosu na srpanj 2012., tj. na godišnjoj razini, više su za 2,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 3,8%, objavio je Državni zavod za statistiku.

Ilustracija   FOTO:Goran Ferbezar/PIXSELL
Piše: Media Servis

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u srpnju 2013., u odnosu na lipanj 2013., najviše su pale cijene odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 9,6% (sezonska sniženja), cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 1,6% (niže cijene svježeg voća i povrća), cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja koje su u prosjeku niže za 0,4%, cijene obrazovanja koje su u prosjeku niže za 0,2%, cijene prometa te cijene komunikacija koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

Pad indeksa potrošačkih cijena u srpnju 2013., u odnosu na lipanj 2013., ublažile su cijene alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 6,0% (porast cijena duhana), cijene rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 1,1%, cijene ugostiteljskih usluga, koje su u prosjeku više za 0,5%, cijene ostalih dobara i usluga, koje su u prosjeku više za 0,3% te cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva koje su u prosjeku više za 0,1%.

Istodobno su cijene zdravstva u srpnju 2013., u odnosu na lipanj 2013., u prosjeku ostale na razini cijena iz lipnja.

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u srpnju 2013., u odnosu na lipanj 2013., imale su cijene odjeće i obuće (za -0,55%) te cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za -0,47%), a najveći doprinos porastu indeksa imale su cijene alkoholnih pića i duhana (za 0,28%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u srpnju 2013., u odnosu na lipanj 2013., u prosjeku su niže za 0,9%, a cijene usluga u prosjeku su više za 0,3%.