Događanja

NA ODJELU ZA KULTUROLOGIJU

Otvorena izložba Kohortinih plakata - "Svi na stadion!"

Domagoj Tomas, asistent na Odjelu za kulturologiju, u suradnji s članovima Udruge građana Kohorta Osijek, osmislio je i realizirao izložbu plakata pod naslovom Svi na stadion! – plakat kao sredstvo promidžbe u navijačkoj supkulturi

Domagoj Tomas, asistent na Odjelu za kulturologiju i članovi Udruge građana Kohorta Osijek   FOTO:SiB.hr
Piše: Republika.eu

Zanimljiva izložba otvorena je u hodniku na prvom katu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izložbu je otvorila Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju, koja je tom prigodom istaknula„da su sve supkulturepa tako i ona navijačka odrazi društva ili grada u kojem nastaju te da u tom smislu i ova izložba pokazuje da Osijek nije tek grad nekadašnje bogate supkulturne povijesti nego i danas ima živu supkulturnu scenu. 

Tomas je naveo da se „u medijima čitava navijačka supkultura najčešće promatra kroz prizmu devijacije u vidu huliganizma, dok ona zapravo predstavlja puno više od toga, uključujući šaroliku organizaciju slobodnog vremena mladih, humanitarnu djelatnost, radne akcije te poticanje kreativnosti kroz razne segmente pa tako i izradu maštovitih plakata kojima se pučanstvo poziva na prisustvovanje športskim događajima“

Vačora je objasnio da „u kreiranju vizualnog izričaja i identiteta navijačke skupine sudjeluje nekolicina pojedinaca koja uživa potporu grupe“. 

U izložbu je uključeno dvadesetak Kohortinih plakata, koji su služili kao sredstvo promidžbe između 2009. i 2015., te nekoliko uvodnih plakata na kojima su teorijski pojašnjeni ključni pojmovi navijačke supkulture.

Izložba će biti otvorena do početka ožujka, a moguće ju je posjetiti svakoga radnog dana (od ponedjeljka do petka),od 8 do 17 h.