Reagiranja i isprike

DEMANTIJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Sredstva Fonda za sanaciju omiških stijena ne troše se nenamjenski

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dematirao je izjavu Mirele Holy u emisiji Veto Sanjina Španovića kako se sredstva Fonda za sanaciju omiških stijena troše nenanmjenski. Priopćenje prenosimo u cjelosti.

Mirela Holy u emisiji Veto   FOTO:Jabuka tv
Piše: Republika.eu

"Gradonačelnik Omiša g. Ivan Kovačić nije iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „iskamčio“ 30 milijuna kuna za sanaciju stijena nad Omišem. Sredstva za sanaciju potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase osigurana su Gradu Omišu još 27. listopada 2011. godine temeljem Zaključaka Vlade Republike Hrvatske. Prema odredbama istog Zaključka Grad Omiš bio je zadužen pribaviti sve potrebne suglasnosti i dozvole nadležnih ministarstva za izrađenu dokumentaciju te provesti postupak javne nabave za odabir potrebnih izvođača koji sudjeluju u realizaciji projekta, dok je Fond zadužen za sufinanciranje istog. Iako je ukupna procijenjena vrijednost sanacije u Zaključku Vlade iznosila 50.982.757,69 kn (s PDV), nakon što je Grad Omiš proveo postupak javne nabave ukupni troškovi sanacije iznose 30.001.105,54 (s PDV-om).

Nakon ishođenja potrebnih dozvola i odabira izvođača od strane Grada Omiša stvorile su se pretpostavke te je Fond s Gradom 18. veljače 2016. godine sklopio ugovor o financiranju predmetnog projekta. Bez obzira na sklopljeni ugovor sredstva u iznosu od 30 milijuna kuna nisu uplaćena u gradski proračun pa se i nisu mogla nenamjenski trošiti. Naime, Fond novac koji je osigurao za financiranje projekta nije dao avansno nego će ga parcijalno na temelju ispostavljenih i ovjerenih situacija, nakon provedenog stručnog i financijskog nadzora. S obzirom da smo u početnoj fazi realizacije projekta te da se trenutno izrađuje terminski plan od Grada Omiša Fond još nije zaprimio ni jedan zahtjev za isplatu pa mu sukladno tome u gradski proračun nismo niti uplatili još nikakva sredstva.

Napominjemo da su radi o kompleksnom projektu koji za cilj ima očuvanje krajobrazne vrijednost stijenske mase na razini obujma i kakvoće, a sve temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zakona o zaštiti okoliša. Radovi će obuhvaćati sanaciju stijena u dužini od oko dva kilometra, visine do 75 metara. Projektno rješenje, ovisno o pojedinoj mikrolokaciji, predviđa korištenje više pojedinačnih ili kombiniranih rješenja poput vezivanja labilnih dijelova stijenske mase čeličnim zategama i sajlama, postavljanje čelične mreže preko razlomljene zone stijenske mase, izvođenje zaštitne barijere za pokrenute dijelove skršene stijene. Predviđeni rok za dovršetak sanacije je ožujak 2018. godine."