Republika TV

PREKOGRANIČNA SURADNJA POKAZALA DOBRE REZULTATE

Dvije županije žele brži dovršetak infrastrukture za razvoj turizma

Zaključno sa prvim rujna ove godine, Osječko-baranjska županija imala je svega 2000 posjetitelja iz Mađarske. To može puno bolje, no jedan od preduvjeta je bolja prometna povezanost. Prekogranična suradnja s Mađarskom posljednjih godina pokazala je dobre rezultate. Riječ je o nizu projekata, njih više od 90, financiranih iz fondova Europske unije, vrijednosti čak 37 milijuna eura.

Piše: Republika.eu / STV