Društvo

INICIJATIVA UNICEF-A I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Započeo pilot program "Rodilišta - prijatelji majki i djece"

Na inicijativu Ministarstva zdravstva i UNICEF-a, Hrvatska među prvima u svijetu pokreće pilot program s ciljem daljnjeg prilagođavanja rodilišta majkama i djeci.

Ilustracija   FOTO:Screenshot YouTube
Piše: Media Servis

Edukacijom ginekologa, neonatologa i medicinskih sestara iz četriju hrvatskih rodilišta pokrenut je pilot program ‘Rodilište - prijatelj majki i djece‘, a program će trajati do sredine lipnja 2017 godine.

Cilj inicijative Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku je prilagođavanje rodilišta potrebama majki, poboljšavanje komunikacije između zdravstvenih djelatnika i rodilja, bolje informiranosti i partnerstva. U pilot programu sudjeluju rodilišta KBC Rijeka, KB Merkur, KB Sveti Duh i OB Zabok.