Republika TV

TEME DANA SLAVONSKE TELEVIZIJE

Boris Jokić: "Ljudski potencijal osnovni je resurs Hrvatske, a o njemu nitko ne misli"

Kakvo je stanje hrvatskom školstvu i hoćemo li ikada dočekati njezinu reformu u Temama dana Slavonske televizije govorio je Boris Jokić, bivši voditelj reforme obrazovanja u Hrvatskoj, tzv. “Kurikularne reforme”.

Piše: Republika.eu