Gost komentator

MR.SC. MATO DUNKOVIĆ

Skrivena hrvatska budućnost putem regionalnih političkih opcija, građanskih pokreta i inicijativa već najavljuje svoj dolazak

Regionalne političke opcije, građanski pokreti i inicijative u Republici Hrvatskoj ujedinjuju razne grupe koje imaju brojne interese i suprotstavljene vizije, da pristanu na pregovaranje, da pomire svoje zahtjeve i ujedine svoje pritiske na vladajuće političke stranke u Republici Hrvatskoj. Skrivena hrvatska budućnost putem regionalnih političkih opcija, građanskih pokreta i inicijativa već najavljuje svoj dolazak i očituje svoj utjecaj na hrvatsku sadašnjost kroz nadu koju budi. Nazire se mogućnost, da se nešto stvarno promjeni u hrvatskome društvu, a ne samo u politici", kaže u svojoj novoj kolumni mr.sc. Mato Dunković.

mr. sc. Mato Dunković
Piše: Mr.sc. Mato Dunkovć

Kako je nemoderno pitati danas o istini? Umjesto toga pita se o utjecajima i ovisnostima, o razvitku, korisnostima i tako dalje. Nema smisla pitati o onome što jest; pitati možemo samo o onome što nam je moguće načiniti sa stvarima. Ne radi se o istini, nego o praksi, o ovladavanju stvarima u našu korist. A što nam je zapravo od koristi? I čemu nam to koristi? A čemu smo mi sami ovdje, tj. čemu živimo? Onomu koji dublje gleda, pokazuje se u tome stavu lažna poniznost i lažna oholost ujedno: lažna poniznost, koja čovjeku osporava  sposobnost za istinu, i lažna oholost, kojom se on postavlja iznad stvari i iznad same istine tako da uzdiže proširenje svoje moći i ovladavanje stvarima kao cilj svega svoga razmišljanja. Danas su naime mnogi ljudi samo slušači mnogih stvari bez prave pouke te misle kako mnogo toga znaju, a zapravo  mnogo toga  ne znaju, jer njihovo znanje je samo prividno znanje. Pomislimo li kako danas televizijski programi iz svega svijeta preplavljuju čovjeka informacijama i daju mu privid znanja, te kako su, nadalje, široke mogućnosti računala i interneta koje primjerice omogućuju da zainteresirani pitalac odmah ima pri ruci sve tekstove nekoga pisca o nekoj riječi, a da ipak nije prodro u njegovu misao, nećemo olako pomisliti kako su ta upozorenja pretjerana. Čovjek može i mora tražiti prodor prema zbilji koja stoji iza riječi i koja mu se u riječima i kroz riječi pokazuje, mora tražiti život vrijedan življenja.

Političari (njih mali dio) su općenito kategorija ljudi koja upravlja ponašanjem i stavovima drugih. Nikada nisu vođeni time da se u njihovim riječima mora identificirati veći dio publike. Oni općenito žele da im se kliče, klanja i dolično pazi.

Laž je uvijek nesloboda i to nije slučajno. Ondje gdje se korisnost postavlja iznad istine, postaje čovjek robom korisnosti i onih koji mogu odlučiti o tome što je korisno. U tome je smislu ponajprije nužna "demitizacija" koja skida hrvatskim političarima njihovu lažnu moć te potom pokazuje njihovu "istinu", tj. valja razjasniti koje stvarne moći i koja zbilja stoje iza njih. Drukčije rečeno: kad se dogodi ta "demitizacija" ili to skidanje maski političarima,(imamo primjeru svijetu i kod nas, bivših predsjednika i ostalih visokih dužnosnika političkih stranaka, bivših predsjednika država, bivših predsjednika vlada i ministara u vladi), onda može i mora izaći na vidjelo i njihova relativna istina. Tada političari više nisu političari. Kao takvi oni su srušeni: pitanje o samoj istini oduzelo im je moć i prouzročilo njihov pad. Ali istodobno je došla na svjetlo i njihova istina. Svakodnevno susrećemo ljude, ne samo političare, koji teže dominaciji nad nama, da nas zarobe. U svijetu politike, naročito, susrećemo "moćnike". Političari (njih mali dio) su općenito kategorija ljudi koja upravlja ponašanjem i stavovima drugih. Nikada nisu vođeni time da se u njihovim riječima mora identificirati veći dio publike. Oni općenito žele da im se kliče, klanja i dolično pazi. Nisu drugi superiorniji od nas, nego smo mi ti koji dozvoljavamo drugima da nam budu superiorniji. Treba poštivati druge kao što smo navikli poštivati sebe same. U stvarnosti mi smo ti koji, u dnu duše, smještamo iznad sebe ovu ili onu ličnost.

Ako sloboda čovjeka može opstati samo u uređenoj uzajamnosti sloboda, onda to znači da poredak i pravo nisu protivni pojmovi slobodi, nego su njezin uvjet, štoviše, oni su njezin konstitutivni element

Političko djelovanje, vladajućih u Republici Hrvatskoj (koalicije i opozicije), mora se iskazati po tome da promiče istinu i slobodu. U ovom kontekstu politika se više ne razumijeva kao djelovanje nekolicine, igra moći u kojoj sudjeluje elita. Svaki je čovjek pozvan da se njome bavi, jer je svaki čovjek pozvan da sudjeluje na ovaj ili onaj način u kreiranju budućnosti. Na ljestvici vrijednosti, koja je za čovjeka i njegov dostojanstven život važna, pokazuje se istina i sloboda  kao istinska osnovna vrijednost i kao temeljno ljudsko pravo uopće. Sloboda je veliko dobro, ali ona je to samo u povezanosti s drugim dobrima s kojima tvori nerazrješivu cjelinu. U izricanju prosudbe, sloboda umjetnosti i sloboda iznošenja mišljenja ima svuda prednost pred svakom drugom ćudorednom vrijednosti. Time je vjerojatno postalo jasnim da je sloboda vezana uz neko mjerilo, uz mjerilo zbilje – uz istinu. Sloboda za razaranje samoga sebe ili za uništavanje drugoga nije sloboda, nego je to parodija (vanjsko oponašanje uz iskrivljivanje bitnosti) slobode. Čovjekova sloboda je podijeljena sloboda, sloboda u uzajamnom zajedništvu, sloboda koje se međusobno ograničuju te se tako uzajamno nose: sloboda se mora mjeriti na onome što sam ja, što smo mi – inače ona ukida samu sebe. Time pak dolazimo do jedne bitne korekture one površne slike slobode koja nadaleko prevladava u sadašnjosti: ako sloboda čovjeka može opstati samo u uređenoj uzajamnosti sloboda, onda to znači da poredak i pravo nisu protivni pojmovi slobodi, nego su njezin uvjet, štoviše, oni su njezin konstitutivni element. Pravo nije zapreka slobodi, nego pravo konstituira slobodu. Odsutnost prava je odsutnost slobode. Mjerilo za zbiljsko pravo koje se smije označiti kao istinsko pravo i time kao pravo slobode, može stoga biti samo dobro cjeline, dobro samo.

Sloboda kao najveće dobro

Za pravo razumijevanje slobode potrebno je da ona uvijek bude mišljena zajedno s odgovornošću. Porast slobode mora biti porast odgovornosti. K tomu spada prihvaćanje sve većih vezanosti i obveza koje proizlaze iz zahtjeva ljudske uzajamnosti samoga čovječanstva i od onoga što je primjereno čovjekovoj biti. Načelo odgovornosti postavlja okvir kojemu valja dati sadržaj. U svijesti današnjih ljudi pokazuje se sloboda kao nadaleko najveće dobro uopće, dobro nakon kojega slijede sva ostala dobra. Vrijednosti koje su u konkurenciji sa slobodom i koje bi mogle siliti na njezino ograničenje, pokazuju se kao okovi, kao "tabui", (zabranjeni predmeti, pitanja, mišljenje i sl; nešto posvećeno, sveto, što se ne smije dirati, nepovredivo; velika i nedokučiva, nepristupačna tajna) to jest kao ostaci arhaičkih (starih, prastarih, starinskih, zastarjelih, staromodnih) zabrana i tjeskoba.

Neželjena djeca demokracije

Politička stranka je udruženje i/ili organizacijakoja pod svojim imenom podupire kandidate za politički položaji predstavlja svezu između vlade i javnog mišljenja s ciljem političkog djelovanja. Ona je udruženje i/ili organizacija u kojoj se čelništvo bira demokratskom procedurom i to političku stranku određuje kao organizirani pokušaj stjecanja vlasti. Aktivnost političkih stranaka, koja je od općeg interesa, obavlja se u okviru individualnih sloboda. Sadašnje vladajuće političke stranke u Republici Hrvatskoj  (koalicija i opozicija) zauzele su povlašteno mjesto u državi i time su postale (što same ne vide) "nevoljena djeca" i/ili "neželjena djeca" demokracije te zapravo, predstavljaju prepreku napredovanju demokracije i zaslonom postavljenim između onih koji vladaju i onih kojima se vlada, odnosno postale su kočnicom na korištenje demokraciji. Središte političke vlasti seli u Vladu, koja je sastavljena od više stranaka, tako da presudne odluke donosi koordinacija vladajućih stranaka. Oko njih se roje različiti lobisti i "klijenti", koji se bore za brojne posebne interese i kod njih demokratske vrijednosti ne nailaze više na pravi odjek. Zajednički interes ne zastupa nitko. Stoga sadašnje vladajuće stranke u Republici Hrvatskoj prestale su biti stranke, u sociološkom smislu, čim su postale dijelom vladajuće birokracije, gdje se politika pretvara u upravu, a načela u tehniku. Iz ovih razloga potražnja za političkim idejama vladajućih političkih stranka u Republici Hrvatskoj nedostaje zato što se sve više širi skeptički i cinički stav prema njima (skeptični ljudi sumnjaju u svaku vrstu spoznaje, zato smatraju da se treba uzdržavati od izricanja određenih sudova i to nas dovodi do ravnodušnosti i do mira duše, dok cinizam u kolokvijalnoj upotrebi označava, bezočnu drskost, grubu otvorenost i/ili bestidnost).

Regionalne političke opcije, građanski pokreti i inicijative mudro, pametno, razumno, oprezno, razborito, promišljeno i smišljeno posreduju građansku volju društvenih kategorija i skupina  koje se sučeljavaju, oni tako postaju istovremeno pokretna sila sukoba i instrumenti njezine integracije

Republika Hrvatska, a posebice Slavonija i Baranja,  posljednjih nekoliko godina ali i danas se nalazi  u usporedbi sa ostalim sudionicama Europske unije i nasljednicama europske kulture i tradicije u veoma složenoj političkoj, gospodarskoj i kulturnoj situaciji.Umjesto vladajućih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj (koalicije i opozicije) regionalne političke opcije, mnogobrojne građanske inicijative i pokreti traže nit i putove spasenja, traže istinu i slobodu, koji vode do izlaska iz duboke materijalne, moralne i duhovne krize i kaosa, te predlažu razna rješenja za izlazak Republike Hrvatske iz postojećega stanja. Traže put kojim se demokracija u Republici Hrvatskoj neće u bliskoj budućnosti preokrenuti i/ili izopačiti u anarhiju (bezvlađe, nered, bezvlašće, raspuštenost i kaotično stanje – bez reda, zbrkano, pobrkano, rastrojeno, nesređeno odnosno stanje bez ikakva poretka). Iz ovih razloga regionalne političke opcije, građanski pokreti i inicijative kao odgovor modernog hrvatskog demokratskog građanskog i/ili civilnog društva na "političko", (određeni smjer i metode rada političke stranke, države, institucije, ustanove ili pojedine osobe) koje je uvijek nesavršeno, koje u svakom slučaju ne doseže cijelu istinu, dobivaju ulogu posrednika. Preciznije, regionalne političke opcije, građanski pokreti i inicijative mudro, pametno, razumno, oprezno, razborito, promišljeno i smišljeno posreduju građansku volju društvenih kategorija i skupina  koje se sučeljavaju, oni tako postaju istovremeno pokretna sila sukoba i instrumenti njezine integracije. Regionalne političke opcije, građanski pokreti i inicijative u Republici Hrvatskoj tako ujedinjuju razne grupe koje imaju brojne interese i suprotstavljene vizije, da pristanu na pregovaranje, da pomire svoje zahtjeve i ujedine svoje pritiske na vladajuće političke stranke u Republici Hrvatskoj. Skrivena hrvatska budućnost putem regionalnih političkih opcija, građanskih pokreta i inicijativa već najavljuje svoj dolazak i očituje svoj utjecaj na hrvatsku sadašnjost kroz nadu koju budi. Nazire se mogućnost, da se nešto stvarno promjeni u hrvatskome društvu, a ne samo u politici.

mr. sc. Mato Dunković