Tech

ISTRAŽIVANJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

Hrvatski potrošači najviše se žale na neispravnost elektroničkih uređaja

Hrvatski potrošači u svojim se prigovorima najviše žale na neispravnost proizvoda, pogotovo elektroničkih uređaja, a kod prigovora na usluge najzastupljeniji su oni na uslugu elektroničke komunikacije, pokazuje istraživanje Ministarstva gospodarstva koje je je koordinator aktivnosti više od 30 državnih institucija zaduženih za zaštitu potrošača te će ih sve okupiti u Muzeju Mimara 15. ožujka, na Svjetski dan prava potrošača koji je ove godine posvećen ostvarivanju i postizanju pravednijega digitalnog tržišta.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: Hina

Istraživanje je pokazalo da se na neispravnost proizvoda odnosi 42 posto svih prigovora i upita koja su potrošači uputili nadležnim tijelima, a s 23 posto slijedi kategorija javnih usluga koja uključuju usluge koje imaju javni karakter, pa su uz javnu vodoopskrbu i odvodnju i komunalne usluge i slično, uključene i elektroničke komunikacije.

Po pet posto upita i žalbi odnosilo se na nepoštenu trgovačku praksu (agresivno trgovanje odnosno reklamne kampanje na koje nisu dali pristanak) i na usluge, a na prodaju na daljinu njih 4 posto, kao i na uvjete prodaje. Tri posto odnosilo se na neispunjavanje ugovora, a na ostalo 14 posto.

Usluge elektroničke komunikacije najzastupljenije u pitanjima građana

U pogledu neispravnosti proizvoda najviše se upita i prigovora, 58 posto, odnosi na elektroničke uređaje (telefoni, računala, mobilni telefoni…), a i u pogledu javnih usluga najviše ih je, 61 posto, vezano uz probleme u području elektroničke komunikacije (mobilna telefonija, internet, televizija).

Prigovori na elektroničke komunikacije i elektroničke uređaje u prosjeku kroz godine čine više od 40 posto svih prigovora, a zanimljivo je da je nakon 2014. godine broj prigovora na elektroničke uređaje premašio broj prigovora na usluge elektroničke komunikacije.

Raste broj prigovora vezanih uz prekograničnu trgovinu, a u prošloj godini bio je 201 takav prigovor. U padu je, pak, broj prigovora i upita vezanih uz usluge kredita - u 2012. godini se tri posto svih prigovora odnosilo na to, a u prošloj su godini zabilježena samo tri takva upita.

Kroz informatički sustav za zaštitu potrošača (nisu uključeni oni putem telefona) godišnje pristigne više od tisuću pojedinačnih prigovora ili upita potrošača, a najviše ih je bilo zabilježeno 2015. godine – njih 1817. Prošle godine bilo je 1001 upit i prigovor. Po prijavama potrošača u prošloj godini obavljeno je 1379 inspekcijskih nadzora.

U četvrtak u Mimari sve nadležne institucije za zaštitu potrošača na jednom mjestu

Da bi što bolje informiralo potrošače kako najbolje mogu zaštititi svoja prava, Ministarstvo gospodarstva u sklopu Tjedna prava potrošača od 8. do 15. ožujka organizira edukacije u više hrvatskih gradova. Informativne kampanje tako su već provedene u Čakovcu, Vinkovcima i Puli, gdje se na javnim mjestima s puno potrošača dijelilo materijale i brošure te su stručne osobe na raspolaganju za njihova pitanja, a slijede u Zadru i Dubrovniku.

Sam Svjetski dan prava potrošača, 15. ožujka, bit će obilježen skupom u Muzeju Mimara gdje će biti štandovi svih državnih institucija koje sudjeluju u zaštiti potrošača, a predstavit će se i savezi udruga potrošača.

Kao točka kroz koju potrošači mogu podnijeti svoje prigovore i upite te kao koordinator svih državnih tijela koje brinu o zaštiti potrošača, Ministarstvo gospodarstva sve će nadležne institucije okupiti na jednome mjestu i građani će moći doći i informirati se koja su njihova prava, kako ih mogu ostvariti i koje su adrese na koje se trebaju javiti, ističu u Banskim dvorima.

Uz "Priručnik za potrošače" zainteresirani će moći dobiti i informativnu brošuru "Potrošači na digitalnom tržištu" jer je ovogodišnja europska tema u sklopu Dana potrošača ostvarivanje i postizanje pravednijeg digitalnog tržišta. Građani će tako moći doznati kako mogu provjeriti kredibilnost on-line trgovca, kao i što učiniti ako im se ne sviđa ono što su kupili putem interneta.  

Naime, svaki proizvod koji je kupljen on-line kupac može vratiti unutar 14 dana, a trgovac je dužan vratiti novac. Ako to trgovac ne želi, potrebno je obratiti se Europskom potrošačkom centru unutar Ministarstva gospodarstva koji unutar EU kontaktira potrošački centar u državi iz koje je trgovac, odnosno pomaže u pronalasku odgovarajućeg centra u državi koja nije članica EU.

U četvrtak će u Mimari biti potpisan i ugovor između Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija i Grada Zagreba kojim će se omogućiti da u zagrebačkom savjetovalištu za potrošače bude angažirana i osoba koja je kompetentna u davanju savjeta vezanih uz financijsku pismenost.