Republika TV

SPORAZUM O PROVOĐENJU I FINANCIRANJU ČETIRI PROJEKTA

Grad Donji Miholjac i policija podižu sigurnost života u Miholjštini

Koliko su starije osobe sigurne od prijevara na našem području? Tko štiti djecu? Policija, Grad Donji Miholjac i okolne općine - Viljevo, Magadenovac, Podravska Moslavina i Marijanci potpisali su sporazum o suradnji i financiranju preventivnih projekata. Konkrento, za Donji Miholjac, to znači provedbe 4 projekta: Zajedno u zaštiti osobne imovine, Živim život bez nasilja, Bicikliraj biciklističkom i Stop trgovini ljudima

Piše: Marin Ćurić / STV