Društvo

DEMOGRAFSKA KATASROFA IDE DALJE

U Hrvatskoj sredinom 2017. svega 4,1 milijun stanovnika!

Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, sredinom 2017. Republika Hrvatska imala je 4 124 531 stanovnika, od toga 1 990 341 muškarca i 2 134 190 žena.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: Media Servis / Republika.eu

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2017. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 49 818 osoba ili 1,2%, procjenjuje DZS.

Smanjenje ukupnog broja stanovnika bilježe sve županije, osim Grada Zagreba u kojem je, u odnosu na procjenu prethodne godine, zabilježen relativni porast od 0,05% i Istarske županije (0,06%). 

Najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (3,97%) i Požeško-slavonskoj županiji (3,25%). 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer bio u većini županija. 

Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,2%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,2%). 

MEĐU NAJSTARIJIM NACIJAMA EUROPE

U 2017. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,1 godinu (muškarci 41,3, žene 44,8), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.