Osječko-baranjska

CIJENE GORIVA I DALJE RASTU

Osječki SDP i MOST: ''kada će Vlada zaštititi svoje građane?"

Na konferenciji za novinare pod nazivom: “Cijene goriva u RH i dalje rastu – kada će Vlada zaštititi svoje građane?“ govorili su mr.sc. Boris Piližota, predsjednik GO SDP-a Osijek i prof. dr. sc. Željko Požega, nezavisni gradski vijećnik izabran sa liste Mosta. Prikazali su alarmantne analize rasta cijena goriva u RH, govorili o tome što treba poduzeti da bi se zaštitio standard građana i hrvatska ekonomija kao i prezentirali koja državna poduzeća troše novac poreznih obveznika od kupnje goriva.

Osječki SDP i MOST: ''kada će Vlada zaštititi svoje građane?"
Piše: Republika.eu / priopćenje

Povod konferenciji današnji je ponovni rast cijena goriva na hrvatskim benzinskim postajama, te je Piližota odmah na početku istakao da je krajnje vrijeme za reakciju države. Piližota je prezentirao usporedbu prosječnih cijena goriva po mjesecima u posljednje dvije godine, te dokazao da su cijene danas u odnosu na 2016. godinu veće za 20 do 25 posto ili da su cijene danas u odnosu na 2017. godinu veće za 15 do 20 posto. 

Istaknuo je da je cijena goriva u Hrvatskoj na najvišoj povijesnoj razini iako cijene sirove nafte na svjetskom tržištu nisu na svome vrhuncu. Piližota naglašava da je na cijeni litre goriva od 10 kuna ukupan državni namet, koji čine trošarina i PDV, veći od 5 kuna, odnosno kako država više od pola cijene litre goriva uzima sebi. 

Tezu da cijenu goriva određuje tržište, u uvjetima kada država više od 50 posto cijene uzima sebi, nazvao je u najmanju ruku smiješnima, jer smo, rečeno je, u samom vrhu zemalja Europske unije po cijenama goriva, a zna se da je Hrvatska puno „pohlepnija“ te uzima znatno više trošarine u odnosu na obavezne minimalne trošarine koje propisuje EU za sve svoje članice, a što potkrepljuje i izjava ministra financija da Vlada ima određeni prostor da intervenira što se tiče trošarinskog dijela. 

Piližota upozorava da ovakvo povećanje cijena goriva, kakvo imamo u zadnje dvije godine, donosi našoj ekonomiji veliki inflatorni pritisak sa svim rizicima koje ono sa sobom nosi, veliki je udarac na kućni budžet naših građana, na poslovanje svih autoprijevoznika, ali i na sve gospodarske subjekte koji u svome poslovanju  imaju određene prijevozne troškove. Piližota ističe primjer autoprijevoznika kojima gorivo u prosjeku čini 35 posto ukupnih troškova, što znači da je povećanje cijene goriva za više od 20 posto u odnosu na prošlu godinu dovelo do povećanja troškova za desetak posto s čime se sve teže nose. 

„Ovim putem iz SDP-a šaljemo jasnu poruku „Stop rastu cijene goriva“, zahtijevamo brzu reakciju Vlade, sniženje cijene goriva te smanjenje trošarine na sve vrste goriva“, rekao je Piližota.

Požega u svom izlaganju upozorava da, osim države koja hrvatskim građanima od svake kupljene litre goriva uzima priličan iznos novca te je izravan krivac za ovako visoke cijene goriva, postoje tri državna poduzeća kojima ide znatan iznos novca poreznih obveznika od kupnje goriva i koji na račun toga novca služe vladajućima za zapošljavanje svojih političkih kadrova.

Požega napominje da se radi o Hrvatskim autocestama kojima ide od svake litre goriva iznos od 20 lipa, HŽ Infrastrukturi sa istim iznosom od 20 lipa te Hrvatskim cestama kojima ide čak 80 lipa od svake litre goriva. Požega ističe kako su Hrvatske ceste dobile od hrvatskih građana koji kupuju gorivo u 2016. i 2017. godini nevjerojatnih cca. 4 milijarde kuna za građenje i održavanje javnih cesta te ih javno pita da prikažu gdje su te novce potrošili, koje su nove ceste izgradili, koje su ceste rekonstruirali te zašto su nam javne ceste u tako lošem stanju. 

Požega nadalje proziva Hrvatske ceste da nisu potrošili dobiveni iznos subvencija u cjelosti na investicije i održavanje cesta pa bi bilo dobro čuti odgovor zašto je tome tako i gdje potroše preostali iznos od otprilike 400-tinjak milijuna kuna. 

Požega također ističe podatak da je HŽ Infrastruktura dobila od hrvatskih građana koji kupuju gorivo u 2016. i 2017. godini oko 1 milijardu kuna za gradnju željezničke infrastrukture te ih javno pita da prikažu gdje su te novce potrošili, koje su nove pruge izgradili, koje su pruge obnovili te zašto su nam željezničke pruge u tako lošem stanju. Na kraju, Požega iznosi podatak da su Hrvatske autoceste u 2017. godini dobili za izgradnju i održavanje autocesta 485 milijuna kuna od hrvatskih građana koji kupuju gorivo, a u tu svrhu potrošili samo 241 milijun kuna te ih također proziva da objasne gdje su potrošili razliku od 244 milijuna kuna i za koju namjenu.