Osječko-baranjska

NA VRIJEME OD ČETIRI GODINE

Za predsjednika Županijskog suda u Osijeku izabran Zvonko Vrban, iako je najbolje ocjene imao sudac Miroslav Jukić!

Na 143. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj u petak 21. prosinca 2018., za predsjednika Županijskog suda u Osijeku izabran je Zvonko Vrban.

Županijski sud u Osijeku   FOTO:Republika.eu
Piše: Republika.eu

U utrci za novog predsjednika Županijskog suda u Osijeku natjecalo se četiri kandidata, te jedna kandidatkinja. To su Miroslav Jukić, Zvonko Vrban, Miroslav Rožac, Zvonko Vekić te Ljiljana Banac, i to nakon što je u lipnju objavljen novi natječaj.

Sadašnji predsjednik suda, Anto Rašić, podsjećamo, nije se kandidirao. On naime, u 2019. godini odlazi u mirovinu.

Nakon što su pred Državnim sudbenim vijećem zaprimljene prijave kandidata, Vijeće je od Sudačkog vijeća Županijskog suda u Osijeku zatražilo mišljenje o kandidatima i ocjene obnašanja sudačke dužnosti. Mišljenje o kandidatima i njihovim programima rada Vijeće je zatražilo i od Vrhovnog suda i od ministra pravosuđa.

Nakon što je Državno sudbeno vijeće, koje inače broji 11 članova, zaprimilo tražena mišljenja i ocjene, sa svim je kandidatima obavljen razgovor, nakon čega je Vijeće donijelo odluku o imenovanju predsjednika Županijskog suda u Osijeku.

No, iako je najbolju ocjenu o obnašanju sudačke dužnosti, i najveći ukupan broj bodova na Listi prvenstva kandidata dobio sudac Miroslav Jukić, za predsjednika je na koncu nakon glasovanja izabran sudac Zvonko Vrban! 

Imenovan je na vrijeme od četiri godine. 

 

 

 

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Županijskog suda u Osijeku: