Osječko-baranjska

NISU STRANKA U POSTUPKU

Odbijen zahtjev građanske inicijative ''Patuljasta rapsodija'' za obustavu sječe stabala

Građanska inicijativa Patuljasta raspsodija, nakon što je u Osijeku krenula sječa stabala, zatražila je da se Rješenje kojim je ona dopuštena ukine i hitno obustavi sječa stabala u zaštićenim spomenicima parkovne kulture. Svoj zahtjev poslali su i medijima, kao i odgovor koji su dobili na njega.

Ilustracija   FOTO:Peter H / Pixabay
Piše: Republika.eu / STV

Građanska inicijativa "Patuljasta rapsodija" Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uputila je Žalbu i Zahtjev za ukidanjem Rješenja i hitnu obustavu sječe stabala, i to kako stoji u dopisu u ime 1528 građana Osijeka okupljenih u ovoj neformalnoj inicijativi.

U svom opširnom obrazloženju napisali su kako u uputi o pravnom lijeku Rješenja koje je izdao Upravni odijel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije kojim se dopušta sječa stabala, stoji da je dopušteno iskazivanje žalbe u roku od 15 dana te kako Rješenja nisu objavljena javno iz kojeg razloga građani nisu imali priliku doznati bitne informacije o njegovom postojanju i njegovom sadržaju te nije ostavljeno dovoljno vremena od datuma izdavanja Rješenja da institucije navedene u spornim Rješenjima ulože prigovor nadležnom Ministarstvu, da Ministarstvo eventualno na njih reagira te nije ostavljena mogućnost bilo kakvog iskazivanja Žalbe drugim zainteresiranim predstavnicima civilnog sektora, građanima, institucijama.

No, od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša koje je izdalo, njima sporno Rješenje, dobili su odgovor u kojem uz ostalo stoji da nisu stranka u postupku, odnosno kako u svom podnesku nisu dostavili dokaz da imaju svojstvo stranke te nisu u mogućnosti postupiti po njihovom zahtjevu.

Navode i kako vezano za njihovu tvrdnju da predmetna rješenja nisu javno objavljena, obavještavaju ih da prema odredbama Zakona o zaštiti prirode ta obveza nije propisana.

Inače, uz ostalo, u svom zahtjevu za ukidanjem rješenja i obustavu sječe stabala građanska inicijativa "Patuljasta rapsodija" navodi nepravilnosti oko označavanja stabala u skicama. 

Naime, nije im razumljivo kako će radnici prepoznati koju od priloženih mjera unutar Rješenja trebaju odraditi, te ostavljaju veliku mogućnost za uklanjanja potpuno zdravih stabala. Navode kako u opsežnom opisu svakog stabla nije naveden stupanj i obuhvat oboljenja, moguće metode liječenja, jesu li one primjenjene i jesu li one iscrpljene, kao ni intenzitet navedene opasnosti za ljude i materijalnu imovinu.

Navode i kako su stručnjaci utvrdili kako je za značajan dio stabala označenih za siječu moguće poduzeti mjere kojim bi se stabla sačuvala barem onoliko dugo dok ne stasaju nova stabla koja su u međuvremenu uklonjena, a kojim bi se ujedno i sačuvale vizure parka, zaštićene vrste, a u konačnici utjecalo i na očuvanje bioraznolikosti, ekosustava, zdravlje ljudi, zaštitu ptica i insekata te sociološke efekte građana. 

U svom zahtjevu navode i kako je većina stabala, a koja nisu obuhvaćena izdanim Rješenjima, u oba perivoja u ozbiljnom stanju, uvrnutih listova i s vidnim znakovima napada bolesti i štetnika, sušenjem vrha krošnje i masom suhih i opasnih grana unutar same krošnje te zahtjevaju hitnu intervenciju.

Takvo stanje zabrinjava i odraz je dugogodišnje nebrige i nepoduzimanja stručnih mjera zaštite, oblikovanja, redukcijske rezidbe i prihrane, kao i interventnih mjera zahvata stručnjaka za kirurgiju drveća s licencom, što bi spriječilo takvo masovno odumiranje – stoji uz ostalo u zahtjevu građanske inicijative "Patuljasta rapsodija".