Osječko-baranjska

SPORNA NOVA SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Sindikat prometa i veza ne daje suglasnost za otkaze u osječkoj Zračnoj luci

Osječka zračna luka našla se ovih dana u središtu pozornosti medija zbog poteza direktora Davora Forgića, koji je navodno, novom sistematizacijom radnih mjesta podijelio otkaze sindikalnoj povjerenici, zaposlenici pred mirovinom te radnici koja se nedavno vratila s porodiljnog dopusta. Mediji prenose i kako je rekao da će za svoj potez tražiti suglasnost sindikata, no samo dan nakon što je vijest o tome izašla u javnost, upravo iz Sindikata prometa i veza Hrvatske direktoru je stigla odbijenica u kojoj ističu kako neće dati suglasnost za njegovu sistamatizaciju te da se poput Radničkoga vijeća Zračne luke slažu s mišljenjem da tri zaposlenice nikako nisu smjele dobiti otkaz.

Zračna luka Osijek   FOTO:STV
Piše: Republika.eu / STV

Premda je donošenje akta o unutrašnjem uređenju dio upravljanja koji spada u upravljačke alate poslodavca, u Sindikatu prometa i veza Hrvatske napominju kako se radi o jednom od stožernih dokumenata, koji se mijenja kada se suštinski mijenja priroda posla, a time slijedi i reorganizacija poslova. No, kako navode u Sindikatu, takav akt ne samo da nema za cilj «riješiti» se ranjivih skupina na tržištu rada kao tereta i «balastnih voda» da bi plovili dalje i raspodijelili masu za plaće na one koji su ostali, nego ima za cilj utvrditi mogućnosti na kojima će uposliti cjelokupni ljudski kapital poduzeća, a u koji nedvojbeno spadaju stariji radnici, mladi roditelji i radnici sa smanjenim radnim sposobnostima.

Direktora su upozorili i na propise radnog zakonodavstva i zaštite na radu te pozvali državu i Osječko-baranjsku županiju, kao suvlasnike Zračne luke, da na sjednici Nadzornog odbora direktoru Zračne luke Davoru Forgiću nalože “izradu novog akta o unutrašnjem ustrojstvu unutar kojeg će se na primjereni način naći rješenja za uposlivost i rad spomenute tri zaposlenice.”

«Najlakše je nekoga baciti na cestu. U privatizaciji na hrvatski način imali smo priliku vidjeti što znači baciti na cestu stotine tisuća ljudi, pa i onda kada je to u skladu sa zakonima, ali nije u skladu s hrvatskim i europskim društvenim vrijednostima, koje kao civilizirana zemlja zastupamo», zaključuje se u priopćenju Sindikata prometa i veza Hrvatske.