Osječko-baranjska

PETICIJA GRAĐANA GORNJODRAVSKE OBALE

''Zaustavite izgradnju kod ''Bijele lađe'' dok se građani Osijeka ne očituju što žele na ovom prostoru''

Ovih je dana Gradu Osijeku i gradskoj četvrti Gornji Grad upućena peticija građana Gornjodravske obale kojim izražava protest i neslaganje s najavljenom izgradnjom nove građevine hotela – poliklinike na prostoru nekadašnjeg ugostiteljskog objekta „Bijela lađa“.

''Bijela lađa'' uklonjena je 2009. godine
Piše: Republika.eu

Peticiju prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, 

U svoje i u ime vlasnika / korisnika stambenih i poslovnih prostora Gornjodravske obale i okolnih ulica te mnogih drugih građana Osijeka, izražavam protest i neslaganje s najavljenom izgradnjom nove građevine hotela – poliklinike na prostoru nekadašnjeg ugostiteljskog objekta „Bijela lađa“ uklonjenog 2009. godine, a pogotovo koja ne bi bila u skladu sa Generalnim urbanističkim planom i Urbanističkim planom uređenja koji su sada na snazi. To se prije svega odnosi na proširenje gabarita buduće građevine u odnosu na nekadašnju, proširenje gabarita građevinskog zemljišta na okolne parcele i povećanje (sada ograničene) visine građevine sa četiri nadzemne etaže na pet.

Smatram da su postavljeni (ograničavajući) urbanistički uvjeti u ovoj zoni i za ovu gradnju itekako osnovani, jer bi povećanje gabarita i katnosti buduće građevine moglo prouzročiti niz negativnih posljedica, kao što su:

- odstupanje od generalno prihvaćenih kriterija optimalne visine izgradnje građevina na čitavom prostoru grada (na zahtjev jednog investitora, kamo to vodi?),

- nepoželjno povećanje opterećenosti ovog prostora prometom i prometom u mirovanju,

- ukopavanje podzemnih garaža (moguća oštećenja vibracijama i podzemnim vodama obližnjih zgrada koje „plivaju“ na pijesku – usto, zgrada G.O. br. 79 i 80 nema hidroizolaciju podruma, a podrumi su već „plivali“ u prošlosti uslijed pojave podzemnih voda….),

- narušavanje jednih od najljepših gradskih vizura prema rijeci Dravi (osim ekskluzivno samo za buduće korisnike nove građevine),

- drastično pogoršanje uvjeta stanovanja i rada za sadašnje dugogodišnje stanovnike i korisnike poslovnih prostora (lokala) ovog dijela grada, osobito zgrade G.O. br. 79-82 (više je od 35 godina od useljenja!),

- cijeli kompleks Gornjodravske obale (od Solarskog trga do Zimske luke) povezan je na Strossmayerovu ulicu samo s jednom već sada prometno problematičnom uličicom, što bi u slučaju neprimjerene nove izgradnje mogao  postati vrlo velik sigurnosno – prometni problem. Autor urbanističkog rješenja ovog kompleksa bio je tim iz Urbanističkog instituta Hrvatske na čelu s arhitektom – urbanistom dr.sc. Radovanom Miščevićem koji je na ovoj (sada) spornoj parceli iz razumljivih razloga predvidio ugostiteljski objekt „Bijele lađe“ visine samo P+1 (P+otvorena galerija na katu) koji svojom visinom i gabaritom nije smetao nikome, pa ni stanarima zgrade br. 79-82. čija bi kvaliteta življenja izgradnjom ove „grdosije“ od zgrade bila drastično umanjena.

Uz navedeno, naglašavam da je prema GUP-u i UPU za ovu zonu obvezna provedba urbanističko – arhitektonskog natječaja za odabir idejnih rješenja novih javnih i društvenih zgrada površine preko 5.000 m2 kao obveznim smjernicama za daljnje projektiranje.

Zbog svega naprijed navedenog i ozbiljnih primjedbi i prijedloga koje su dali i brojni drugi sudionici nedavne javne rasprave (stanovnici Gornjodravske obale i okolnih ulica, ali i građani iz drugih dijelova grada koji su itekako korisnici ovih prostora uz Dravu – šetališta, uređenih dječjih igrališta, livada za dječju igru i mali nogomet i dr.), predlažem da se gradnja na ovom, jednom od najljepših i najvrjednijih gradskih prostora, zasad zaustavi dok se građani Osijeka ne očituju što žele na prostoru uz rijeku Dravu od Zimske luke do Solarskog trga, a eventualnu izgradnju građevina samo javnog sadržaja na ovom prostoru ograniči na prizemnice do najviše P+1."

Peticiju potpisuje ogorčeni stanar Gornjodravske obale, uz navod kako su njegovi podatci poznati Gradskoj četvrti Gornji grad.