Politika

PONOVNI POKUŠAJ OPORBE

Poslovnik Gradskog vijeća - ništa od inicijative!

Inicijativu za sazivanje nove sjednice Gradskog vijeća predali su danas gradonačelniku Krešimiru Bubalu vijećnici koji su na prošloj sjednici glasali za smjenu predsjednika tog tijela, Josipa Vrbošića, zbog "političke korupcije."

Na 28. sjednici Gradskog vijeca Grada Osijeka opozicija je pokusala smijeniti predsjednika gradskog vijeca Josipa Vrbosica.   FOTO:Davor Javorovic/PIXSELL
Piše: Radio Osijek

Upozoravaju da u vremenu čekanja pravorijeka nadležnog ministarstva, treba omogućiti redovitu realizaciju gradskih projekata i tekućih potreba. Stoga predlažu da se imenuje prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, bez obzira hoće li ga ovlastiti Vrbošić ili "oporbeni predsjednik" Miroslav Šimić, koji će sazvati i voditi sjednicu. Potpisnici pozivaju gradonačelnika Bubala da prihvati taj kompromisni prijedlog, omogući tako održavanje sjednice i normalno funkcioniranje grada.

 


Očitovanje na inicijativu potpisanih vijećnika za sazivanje 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Osijeka

Sukladno članku 29. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05., 5/05.-ispr., 8/05., 9/09., 13/09. i 7A/10.) predsjednik Gradskoga vijeća saziva sjednice Gradskoga vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i dr.
Sukladno članku 30. Poslovnika potpredsjednici Gradskoga vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskoga vijeća te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Gradskoga vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga u pravilu prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan predsjednika Gradskoga vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik Gradskoga vijeća.
Prijedlog potpisanih vijećnika je uvjetovani prijedlog za sazivanje sjednice Gradskoga vijeća i predsjedanje istom, a što nema uporište niti u Zakonu niti u Poslovniku Gradskoga vijeća Grada Osijeka.
Ne može se uvjetovati predsjedniku Gradskoga vijeća da on ovlasti prvog potpredsjednika za vođenje sjednice i istovremeno osporavati njegovo pravo kao predsjednika Gradskoga vijeća za sazivanje i vođenje sjednice.
Predsjednik Gradskoga vijeća može, ali ne mora ovlastiti potpredsjednike za sazivanje i vođenje sjednice Gradskoga vijeća.
Slijedom iznesenog inicijativa, odnosno prijedlog osam vijećnika za sazivanje 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Osijeka pod uvjetima gore navedenim u suprotnostI je s odredbama Poslovnika Gradskoga vijeća.