EU

NOVI BOLESNIK U EURO ZONI

Slovenija kao Cipar

Dok se nova slovenska premijerka Alenka Bratušek pakirala za svoje prvo putovanje izvan zemlje, za koje je, logično, izabrala Bruxelles i posjet predsjedniku Europske komisije Joseu Manuelu Bar rosu, pojačale su se glasine da Slovenija neće moći izbjeći zah tjev za financijsku pomoć, donosi Novi list.

Slovenija je po visini pada gospodarstva, investicija i izvoza te rastu nezaposlenosti jedan od najvećih bolesnika u eurozoni.
Piše: Republika.eu / Novi list

Iako je premijerka Bratušek u  nastupnom govoru najavila da  će jedna od glavnih zadaća njezine vlade biti stabilizacija i  konsolidacija javnih financija,  događa se suprotno. Odmah  nakon dolaska nove vlade Slovenija se našla pod snažnim  pritiskom financijskih tržišta -  neusporedivo snažnijim nego u  vrijeme pada Janšine vlade - na  kojima se nedavno kamata na  slovenske desetogodišnje obveznice približila granici izdrži vosti od sedam posto, iako se  onda ponovno spustila na, svejedno visokih, 6,2 posto.

Premijerka Bratušek i dalje  odlučno odbija svaku pomisao  da će Slovenija trebati stranu  pomoć, iako je za ovaj tjedan  opet na dnevnom redu unošenje tzv. zlatnog pravila u slovenski ustav kako bi se ograničilo zaduživanje, čemu se njezina stranka dosad oštro protivila, nadajući se da će tako  udovoljiti bonitetnim agencija ma.

Ovih je dana mušičava financijska tržišta pokušavala  umiriti i najavom da će i nova  vlada nastaviti politiku priva tizacije državnih poduzeća - za početu, ali nedovršenu od Jan šine vlade. Prema glavnim eko nomskim pokazateljima, Slovenija je po visini pada gospodarstva, investicija i izvoza te  rastu nezaposlenosti jedan od  najvećih bolesnika u eurozoni.