Video novosti

KONFERENCIJA U OSIJEKU

Može li se u Hrvatskoj kvalitetno provesti deinstitucionalizacija?

Tijekom idućih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj sve veći broj djece bez roditeljske skrbi te djece i odraslih s poteškoćama u razvoju, invaliditetom ili psihičkim oboljenjima trebao bi napustiti stalni smještaj u institucijama te se reintegrirati u zajednicu uz potporu sustava socijalne skrbi. Kako bi se olakšala transformacija sustava socijalne skrbi Hrvatska se uključila i u IPA projekt koji financira Europska unija, a u sklopu kojeg je održana i regionalna konferencija u Osijeku.

Piše: Republika.eu / STV